Informacinis Židinėlis
Informacinis Židinėlis

Sykiais pakuriamas Maskvos lietuvių "Židinio" bendruomenės narių ir Rusijos lietuvių bendruomenių asociacijos valdybos pastangomis

Tikslus laikas

Сайт создан в системе uCoz
Meniu:

Atgal
Švento Jono vakarėlyj
Pyniau rūtų vainikėlį
Iš visokių žolelių,
Iš visokių lapelių,
Ir iš dilgynėlių,
Ir iš erškėtėlių,
Ir iš visokių medelių,
Ir linksmumo vakarėlio,
Iš gražumo jaunimėlio.

(Davainis-Silvestraitis M. Diena prieš šventą Joną // Varpas (Tilžė).- 1889)
1. Joninės arba Rasos šventė

2. Kas mums užtemdė iš rytų šalelės tekančią saulelę?...

MASKVOS IR PAMASKVIO LIETUVIŲ NAUJIENOS:


3. Velykas šventėme kartu

4. Aktoriaus Laimono Noreikos dovana

5. Lietuviškos mišios

6. Šeštadieninė mokykla pabaigė mokslo metus

7. LGITIC direktoriaus Ž.Beliausko vizitas

8. Simas Maskvoje

9. Filmas apie Arvydą Sabonį

10. Paroda "Kalevala"

11. Algimanto Biguzo paroda

12. Jaunimo sąjungoje

RUSIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖSE:

13. Rusijos lietuvių suvažiavimas Maskvoje

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS:

14. Gegužės 28 diena - poeto Oskaro Milašiaus 122-osios gimimo metinės

15. Paslaptinga ir šventa Europos kultūroje

KELIONĖS, ĮSPŪDŽIAI, INFORMACIJA...:

16. Okos pakrančių katakombos

17. Mūsų kalendorius

18. Būkite sveiki: nemiga

19. Kulinarijos skyrelis

20. Sveikinimai
Šį numerį ruošė du redaktoriai: Antanas Jonkus ir Asta Roždestvenskienė, p. Jonui Dauniui atostogaujant Lietuvoje. Numerį maketavo Asta Roždestvenskienė. Dėkojame visiems straipsnių autoriams ir laukiame Jūsų atsiliepimų, laiškų, pageidavimų. Tariame ačiū p. Antanui Venskevičiui ir p.Birutei Nenartavičiūtei už pagalbą, dauginant mūsų leidinius. Dėl efektyvesnio ryšio paštu su redkolegija galima rašyti tiesiog į namus vienam iš redaktorių: 109542, Mосква, Рязанский пр. д.87, к.2, кв.57, Рождественскене А.В.
Redakcinė kolegija: Jonas Daunys, namų tel.(095)376-89-02, Antanas Jonkus, darbo tel.(095)291-15-10, Asta Roždestvenskienė, namų tel.(095)371-11-96, elektroninis paštas E-mail: iv_roj@ipi.ac.ru

Į pagrindinį puslapį Apie leidėją Svetainės draugai Kontaktai
Сайт создан в системе uCoz