Informacinis Židinėlis
Informacinis Židinėlis

Sykiais pakuriamas Maskvos lietuvių "židinio" bendruomenės narių ir Rusijos lietuvių bendruomenių sąjungos valdybos pastangomis

Tikslus laikas

Сайт создан в системе uCoz
Meniu:

Prie turinio

Ankstesnis puslapis

Kitas puslapis

11. Kretinga tampa Lietuvos Pranciškonų centru


Kaip praneša "Lietuvos Aidas" (1999 01 16), vėl atgyja dar 1610 m. Kretingą valdžiusio Lietuvos didiko Jono Katkevičiaus įsteigtas Pranciškonų vienuolynas, kuris 1672 m. Vilniaus vaivados Kazimiero Jono Sapiegos buvo atnaujintas ir tik karo, maro ir bado sužlugdytas bei caro ir sovietų pribaigtas. Statomas ir moterų vienuolynas.
Pranciškonų vienuolynas šiandien vėl turi turtingą biblioteką, o Kretingos pranciškonų gimnaziją lanko apie 800 moksleivių. 1992 m. iš Klaipėdos į Kretingą buvo atkelta religijos mokslų kolegija. 1995 m. gruodžio 8 d. ji tapo aukštąja mokykla: šv. Antano kolegija prie Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto. Kolegijoje dėstomos užsienio kalbos, dailės ir muzikos istorija, filosofija ir teologija, veikia dramos būrelis. Čia rengiami tikybos mokytojai, kuriems bus suteiktas teologijos bakalauro laipsnis.
Į pagrdindinį puslapį Apie leidėją Svetainės draugai Kontaktai
Сайт создан в системе uCoz