Informacinis Židinėlis
Informacinis Židinėlis

Sykiais pakuriamas Maskvos lietuvių "židinio" bendruomenės narių ir Rusijos lietuvių bendruomenių sąjungos valdybos pastangomis

Tikslus laikas

Сайт создан в системе uCoz
Meniu:

Atgal
SVEIKINAME MIELUS TAUTIEČIUS SU ŠV. VELYKOM - KRISTAUS IR GAMTOS PRISIKĖLIMO ŠVENTE!
MASKVOS IR PAMASKVIO LIETUVIŲ NAUJIENOS:

1. Prisikėlimo šventė

2. Vasario 16-oji Maskvoje

3. Vasario 16-oji Maskvos lietuviškoje mokykloje

4. Užgavėnės ir Gavėnios vardadieniai Maskvoje

5. Pakvietimas į Velykų šventę

RUSIJOS BEI KITŲ VALSTYBIŲ LIETUVIŲ ATGARSIAI:

6. Solveiga Valatkaitė, Rusijos lietuvių bendruomenių sąjungos pirmininkė

7. Rusijos lietuvių suvažiavimo protokolas

8. Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacinio centro laiškas

9. Kanados lietuvių atgarsiai Maskvoje (armėno - Maskvos lietuvių bičiulio tarpvandenyninė misija)

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS:

10. Blaivus rusų žurnalisto žvilgsnis į skirtumą tarp slavų ir baltų Valstybių

11. Kretinga tampa Lietuvos pranciškonų centru

12. Mūsų kalendorius

13. Bibliografijos žiupsneliai
Nuo redakcijos
Pernai laikraštėliui straipsnius bei žinutes rinko ir redaguodavo Jonas Daunys. O jo sūnus Algirdas Daunys tėvui talkino, faktiškai vykdydamas "židinėlio" techninio redaktoriaus vaidmenį. Sąryšy su tuo, kad šiemet, laikraštėliui tapus ne tik "židinio" bendruomenės, bet ir Rusijos lietuvių bendruomenių sąjungos tribūna, jį redaguoja jau redakcinė kolegija, į kurią įeina dar ir Antanas Jonkus bei Asta Roždestvenskienė. Vyr. redaktoriui J.Dauniui vasaros metu išvykus į Lietuvą, jo sūnui teks vykdyti techninio redaktoriaus vaidmenį, talkinant ir šiems redakcinės kolegijos nariams, ko dėlei Algirdas Daunys redakcinės kolegios nutarimu yra oficialiai kooptuojamas į redakcijos sąstatą techniniu laikraštėlio redaktorium.

Mūsų padėkos
"Židinėlio" redakcija reiškia nuoširdžiausią padėką "židinio" bendruomenės nariui p. Antanui Venckevičiui už efektyvią pagalbą dauginant mūsų leidinius. Iš širdies dėkojame p. Birutei Nenartavičiūtei už įvairią paramą ir pagalbą ir ypatingai - už laikraštėlio dauginimą, propagavimą, skleidimą, pašto paslaugas bei pasitaikančias jos kritines pastabas (pripažistame - dažniausiai užtarnautas). "Židinio" bendruomenė yra dėkinga savo nariui Borisui Budinui už seniai jau jo pradėtą meninę pagalbą Maskvos lietuviams ruošiant jų emblemas, firminius blankus, antspaudo pavyzdžius, pratęstą dabar ir "židinio" bendruomenės bei "židinėlio" atžvilgiu.

============

Rašykite mums, mieli tautiečiai ir tautietės iš visos plačiosios Rusijos į mūsų "pašto dėžutę", kurią mums maloniai tebeteikia Maskvos lietuviški Prekybos namai "Hermis". Mums rašant, prie jų adreso relkia pridėti žodį "židinys". Taigi adresas, rašant mums, toks: 113054. ŒоįŖ¢ , ćл. ƒ ąØ лģдØ, 19, Тоą£о¢ėй дом "ƒąмØį"-"ЖØдØнØį". Jei ką persiųsite faksu, jo numeris pas "Hermį" toks: 128 29 12 (reikalingas irgi žodžio "ЖØдØнØį" priedas). "Hermio" telefonas toks pat, kaip ir faksas (095)1282912, tik kviesti reikia Prekybos namų direktorę p. Birūtę Nenartavičiūtę, prašant, kad perduotų mums.
Redakcinė kolegija: Jonas Daunys (vyr. redaktorius; namų tel./095/3768902), Antanas Jonkus (darbo tel. /095/2911510), Asta Roždestvenskienė (elektroninis paštas E-mail: iv_roj@ipi.ru Roždestvenskienei). Techninis redaktorius - Algirdas Daunys (elektroninis paštas E-mail:ajd@com2com.ru).

Į pagrindinį puslapį Apie leidėją Svetainės draugai Kontaktai
Сайт создан в системе uCoz