Informacinis Židinėlis
Informacinis Židinėlis

Sykiais pakuriamas Maskvos lietuvių "židinio" bendruomenės narių ir Rusijos lietuvių bendruomenių sąjungos valdybos pastangomis

Tikslus laikas

Сайт создан в системе uCoz
Meniu:

Prie turinio

Ankstesnis puslapis

Kitas puslapis

10. Blaivus rusų žurnalisto žvilgsnis į skirtumą tarp slavų ir baltų valstybių (rubežius tarp Europos ir Azijos - tai, anot jo, Lietuvos ir Gudijos siena)


"Moskovskije Novosti" savo 1999 m. 9-ame numeryje (12-13 pusl.) išspausdino Dmitrijaus Radyševskio reportažą "Jantarnaja seredina. Litovskije zametki".
Prisimindamas Gudijos geležinkelio pasieniečių elgesį prieš Lietuvos sieną, autorius daro išvadą: "Kuo skurdesnė yra šalis, tuo ji įtaresnė" - su valdininkų "chamiškumo kirminu, graužiančiu pasaulio sausumos šeštadalį". Patekęs jau į Lietuvą ir sutinkamas jos muitininko, jis stebisi: "Algą žmogus gauna, o ne medžiokle maitinasi. Kodėl gi jie, maži ir neturtingi, buvusieji mūsiškiai, įsirengė žmoniškai, o mes, dideli ir turtingi, gyvuliškai? Lyg ir vienodus vakarų patarėjus turėjome, vienodas reformų schemas. Kodėl?". Vilniuje - vėl skirtumai: "Bažnyčias atstato tikintieji: Pranciškonų ir benediktinų vienuolynai laukia savo valandos, o ne savų Ceretelių". "Tvarkingai visi moka mokesčius: nedidelius, bet neišvengiamus. Pabaigta ten su nusikalstamumo siautojimu. Žmonės tiki policijai ...ir visus ginčus sprendžia teisme: teisėjams nepalyginamai pakėlė algas - jie dabar turi autoritetą". (Kontrastui pabrėžti prisiminkime, kad ir mūsų mikroskopinė savo skaičiumi tautinė mažuma Maskvoje prieš 4 metus neišvengė jau paminėto per š/m. sausio 17-tos dienos skaitymą "Baltrušaičio namuose" LKBM narės Eugenijos Valauskaitės sūnaus Pauliaus nušovimo be teisminių pasėkų; prie progos rengiamės dar grįžti prie šio nusikaltimo, velionio motinos bei draugų pergyvenimų nuodugnesnio aptarimo. - Red.). "Per pastaruosius 4 metus lito kursas nesikeitė. Visi gyventojai yra ramūs, laikydami pinigus bankuose. Savo santaupas galima pervesti kur ir kam tik nori". "Prezidentą čia giria už svarbiausiojo amerikoniškojo dalyko - išmintingo ir įgyvendinamo įstatymo valdžios - įdiegimą Lietuvoje. Be to, jo autoritetas vakaruose (jis žinomas ekologas) užtikrina šaliai nedidelių bet stabilių investicijų įplaukas".
Viso to priežastis autorius mato pirmiausia lietuvių dvasiškume, jų tikėjime. Siūloma ir Rusijai tapti tauta, o ne vien "gyventojais".
Į pagrdindinį puslapį Apie leidėją Svetainės draugai Kontaktai
Сайт создан в системе uCoz