Informacinis Židinėlis
Informacinis Židinėlis

Sykiais pakuriamas Maskvos lietuvių "židinio" bendruomenės narių ir Rusijos lietuvių bendruomenių sąjungos valdybos pastangomis

Tikslus laikas

Сайт создан в системе uCoz
Meniu:

Atgal
Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės organizacija. Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ugdymo ir išlikimo sąlyga. Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausoma Lietuvos Valstybė. (6-ji lietuvių Chartos nuostata)

VASARIO 16-JI (KAIP IR KOVO 11-JI) - RYšKIAUSIOS GAIRĖS KOVOJE Už NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVOS VALSTYBĘ IR KELRODĖS žVAIGžDĖS šIUOLAIKINĖMS BEI NAUJOMS VISO PASAULIO LIETUVIŲ KARTOMS
TURINYS:

1. Su šviesiausiąja mūsų tautos švente - vasario 16-ąja!

2. Paminėjome sausio 13 - laisvės gynėjų dieną.

3. Ruošiamas įstatymas apie nacionalinių santykių ypatumus Maskvoje

4. "Konservatoriai" šventė pergalę...

5. Maskvos lietuvių jaunimo sąjungoje

6. Kalėdos Maskvos lietuviškoje mokykloje

7. Mūsų kalendorius

8. Europos mokslininkai Maskvoje aptarė šio tūkstantmečio vidurio lietuviškos knygos bei lietuvių kalbos situaciją

9. Naujienos iš Lietuvos

10. Lietuviškos mokyklos mokinių konkursai;

11. Bibliografijos žiupsnelis

12. Kad mūsų žodis neverktų
NUO REDAKCIJOS Pernai laikraštėliui straipsnius bei žinutes rinko ir, autoriams leidus, paredaguodavo Jonas Daunys. šiemet, sąryšy su tuo, kad laikraštėlis tampa ne tik "židinio" bendruomenės, bet ir Rusijos lietuvių bendruomenių sąjungos valdybos informacijos skleidėju, jį redaguos jau redakcinė kolegija, į kurią įeis dar ir Antanas Jonkus bei Asta Roždestvenskienė. Rašykite mums, mieli tautiečiai ir tautietės iš visos plačiosios Rusijos į mūsų "pašto dėžutę", kurią mums maloniai tebeteikia Maskvos lietuviški Prekybos namai "Hermis". Mums rašant, prie jų adreso relkia pridėti žodį "židinys". Taigi adresas, rašant mums, toks: 113054. ŒоįŖ¢ , ćл. ƒ ąØ лģдØ, 19, Тоą£о¢ėй дом "ƒąмØį"-"ЖØдØнØį". Jei ką persiųsite faksu, jo numeris pas "Hermį" toks: 128 29 12 (reikalingas irgi žodžio "ЖØдØнØį" priedas). "Hermio" telefonas toks pat, kaip ir faksas (095)1282912, tik kviesti reikia Prekybos namų direktorę p. Birūtę Nenartavičiūtę, prašant, kad perduotų mums. "židinėlio" vyr. redaktoriaus namų telefonas: (095)3768902. Jei galite pasinaudoti elektroniniu paštu, siųskite mums žinutes ir kitą korespondenciją adresu E-mail: iv_roj@ipi.ru Rozdestvenskienei.

Į pagrindinį puslapį Apie leidėją Svetainės draugai Kontaktai
Сайт создан в системе uCoz