Informacinis Židinėlis
Informacinis Židinėlis

Sykiais pakuriamas Maskvos lietuvių "Židinio" bendruomenės pastangomis

Tikslus laikas

Сайт создан в системе uCoz
Meniu:

Atgal
NEPAVERGIAMA YRA TAUTA, KURI TIKI, KAD JOS MIRUSIEJI
NEPALIEKA JOS. PER VĖLINES PAGERBKIME IŠĖJUSIUS Į ANAPUS
GIMINES, PROTĖVIUS, SAVO TAUTIEČIUS.
TURINYS:

1. Redaktoriaus skilties vietoje

2. Vėlinės

3. "Šaltinėlio" mokykla pradėjo naujuosius mokslo metus

4. Atvėrė duris šeštadieninė lietuviška mokykla

5. Ir dar apie lietuvių jaunimą

6. "Židinio" bendruomenės veiklos kronika bei darbų planai

7. Informacija lietuviams, norintiems grįžti į Tėvinę

8. Naujesnės bibliografijos žiupsneliai

9. "Židinėlio" 1-ame numeryje paskelbto mokinių konkurso rezultatai

10. Kad mūsų žodis neverktų

11. In memoriam. Algirdas Žiūraitis.
Laikraštėliui straipsnius bei žinutes renka ir, autoriams leidus, paredaguoja - Jonas Daunys. Rašykite mums, mieli tautiečiai ir tautietės į mūsų "pašto dėžutę", kurią mūsų "Židinio" bendruomenei ir jos laikraštėliui "Židinėlis" maloniai suteikė lietuviški Prekybos namai "Hermis". Mums rašant, prie jų adreso reikia pridėti žodį "Židinys". Taigi adresas, rašant mums, toks: 113054. Москва, ул. Гарибальди, 19, Торговый дом "Гермис"-"Жидинис". Jei ką persiųsite faksu, jo numeris toks: 128 29 12 (reikalingas irgi žodžio "Жидинис" priedas). Telefonas toks pat, kaip ir faksas (1282912), tik kviesti reikia direktorę p. Birutę Nenartavičiutę, prašant, kad perduotų mums. "Židinėlio" redaktoriaus namų telefonas: 3768902. Jei nuspręsite pirkti lietuviškų produktų, keramikos, spaudos ir t.t. (PALAIKYKIME SAVĄ LIETUVIŠKĄ PREKYBĄ!), tai Garibaldžio gatve keliaukite į Prekybos namus nuo metropoliteno stoties "Novyje Čeriomuški" (parduotuvė visai netoli metro).

Į pagrindinį puslapį Apie leidėją Svetainės draugai
Сайт создан в системе uCoz