Informacinis Židinėlis
Informacinis Židinėlis

Sykiais pakuriamas Maskvos lietuvių "židinio" bendruomenės narių ir Rusijos lietuvių bendruomenių sąjungos valdybos pastangomis

Tikslus laikas

Сайт создан в системе uCoz
Meniu:

Prie turinio

Ankstesnis puslapis

Kitas puslapis

9. Kanados lietuvių atgarsiai Maskvoje (Armėno - Maskvos lietuvių bičiulio tarpvandenyninė misija)


Michail Vertopetov, ir anksčiau čia Maskvoje bendravęs su mumis lietuviais, gerai išmokęs lietuviškai, net tapęs LKBM nariu, ir po išvykimo į ilgalaikę komandiruotę Kanadon (buvo Toronte, dabar gyvena Kalgario mieste), vėl su reikalais sugrįžo į Maskvą. Ir joje būdamas, ir iš jos keliaudamas į Vidurinę Aziją ar į Lietuvą (konkrečiai - į Mažeikius), vis nepamiršta ne tik užsukti į mūsų bendrijų narių susibūrimus, bet ir atvežė Kanados lietuvių šventės (1998 metų Vasario 16-tos) kasetę, kurią mes su žingeidumu peržiūrėjome "Baltrušaičio namuose". Peržiūros metu p. Mihailas maloniai pakomentavo Kanados lietuvių, su kuriais jis irgi tampriai bendrauja, veiklą ir gyvenimą. Kadangi Kanados lietuviai šią kasete skyrė specialiai mums, per jį mes turime galimybę pareikšti jiems savo pagarbą ir padėką, perduoti nuoširdžiausius sveikinimus ir iš viso betarpiškai su jais net per mus skiriantį okeaną suartėti.
Į pagrdindinį puslapį Apie leidėją Svetainės draugai Kontaktai
Сайт создан в системе uCoz