Informacinis Židinėlis
Informacinis Židinėlis

Sykiais pakuriamas Maskvos lietuvių "židinio" bendruomenės narių ir Rusijos lietuvių bendruomenių sąjungos valdybos pastangomis

Tikslus laikas

Сайт создан в системе uCoz
Meniu:

Prie turinio

Ankstesnis puslapis

Kitas puslapis

2. Vasario 16-oji Maskvoje


Lietuvos Nepriklausomybės atgavimą Maskvos lietuviai šiemet pažymėjo ne visai įprastu būdu. Prasidėjo sventė sekmadienį (vasario 14-tą) Maskvos meno darbuotojų centriniuose rūmuose, į kuriuos mus pakvietė Maskvos lietuvių kultūros bendrija (MLKB). Šventėje dalyvavo daug bendrijos narių, dalis "židiniečių", Rusijos lietuvių bendruomenių sąjungos pirmininkė, Lietuvos ambasados vadovai ir darbuotojai bei svečiai iš Maskvos oficialių įstaigų. Buvo nemažai kalbėtojų bei graži meninė dalis: ir "Bangos" ansamblio programėlė, ir artistų (tarp jų ir lietuvių) pasirodymas, ir rusiškos eilės apie Lietuvą (apie jas žiūr. atskirą Nijolės Šidlavičiūtės straipsnelį). Buvo ir furšetas.
Tačiau negalėjome Vasario 16-tos šventę nepaminėti ir su vaikais bei jaunimu, kurio vasario 14-tą (siaip jau gausingame Nepriklausomybės atgavimo minėjime) tesusirinko mažokai.
Į pagrdindinį puslapį Apie leidėją Svetainės draugai Kontaktai
Сайт создан в системе uCoz