Informacinis Židinėlis
Informacinis Židinėlis

Sykiais pakuriamas Maskvos lietuvių "židinio" bendruomenės narių ir Rusijos lietuvių bendruomenių sąjungos valdybos pastangomis

Tikslus laikas

Сайт создан в системе uCoz
Meniu:

Prie turinio

Ankstesnis puslapis

13. Bibliografijos žiupsneliai


LR Ambasados Rusijoje biblioteka (Povarskaja g., 24) nuolat operatyviai gauna "Ekspresinformacijos" biuletenį apie naujus spaudinius, išėjusius Lietuvoje (kiekviename numeryje - maždaug vienos savaitės leidinių bibliografija). Pateikiame kelių neseniai Lietuvoje išleistų knygų duomenis: Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Žemaitija. V., 1998. Pr.Dundulienė. Senieji lietuvių šeimos papročiai. V., 1999, 283 p. 16 Lt. I.Čekmonienė ir V.Čekmonas. Lietuvių kalba visiems. V., 1999, 526 p. 7 Lt.
Maskvoje išleistas p. A.Jonkaus redaguojamas naujas "Moscovijos" žurnaliuko numeris, pašvęstas lietuviškai (ir ypač religinei ir istorinei) tematikai. Yra straipsniai ir lietuvių, ir rusų kalba (tarp pastarųjų perspausdintas įdomus straipsnis apie Maskvos ir Pamaskvių istorinį baltiškumą, kurio autorius - žymus rusų mokslininkas V.Toporovas).
"Pasaulio Lietuvio" 1999 m. sausio numeryje pranešama apie laukiamą balandžio-gegužės mėnesiais naują Biblijos vertimą su suvienodintais (lietuviškomis formomis) vardais (jų ten apie 3,5 tūkstančių).
Ambasados bibliotekos vedėja p. Nijolė Šidlavičiūtė praneša apie turimą bibliotekoje lietuvių bičiulio ruso žurnalisto Michailo Vaskovo eilėraščių knygelę "ćįė åØį ā¢ė" (M.1997, 184 p.), iš kurios gražų autoriaus rusų kalba perskaitytą eilėraštį "Litva" mes jau girdėjome šiemet per Vasario 16-tosios minėjimą Centriniuose menininkų rūmuose. 36 metų autorius dirbo daugelyje Maskvos leidinių, o šiuo metu dar lanko ir lietuvių kalbos kursus prie ambasados, kuriuos p. Nijolė veda. Jis nori išmokti kalbėti lietuviškai, geriau susipažinti su Lietuvos kultūra, nes vos ne kiekvieną vasarą vyksta atostogauti į Nidą ir turi daug draugų Lietuvoje. O ypatingai jį domina Lietuvos istorija. Michailas jau beveik bebaigiąs rašyti ir Lietuvos istorijos studiją.
Į pagrdindinį puslapį Apie leidėją Svetainės draugai Kontaktai
Сайт создан в системе uCoz